Zeynep Ekin AKLAR

2005 yılında ODTÜ’den Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Zeynep Ekin Aklar, 2008 yılında ise yine ODTÜ’de Avrupa Çalışmaları’nda “Sendikaların Sosyal Diyaloga Bakış Açıları” konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 2009-2010 yıllarında Küresel Emek Üniversitesi (Global Labour University)’nin Almanya’daki Emek Politikaları ve Küreselleşme Yüksek Lisans programını “Kadının Güçlenmesinde İstihdamın Rolü: Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti Karşılaştırması” konulu teziyle tamamladı. 2006-2009 yılları arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nda (KESK) ve 2010-2011 yıllarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) uluslararası ilişkiler ve kadın çalışmaları uzmanı olarak çalıştı. Bu süre zarfında emek politikaları ve kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları, çocuk işçiliği üzerine çalışmalar yürüttü. 2011-2015 yılları arasında Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) Erken Çocukluk Eğitimi biriminde ve ardından Kadın Destek ve Okuryazarlık biriminde proje ve eğitim uzmanı olarak çalıştı. 2016-2018 yıllarında Hayata Destek Derneği’nde UNICEF’in finansal katkısıyla çocuk işçiliğini önleme projesinde proje yöneticisi ardından da çocuk koruma programı yöneticisi olarak görev yaptı. 2018-2020 yıllarında, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nda (TÜSEV) sivil toplum kuruluşlarının elverişli bir ortamın geliştirilmesine katkı sunan AB Konsorsiyum projesinde proje yöneticiliğini yürüttü. 2020 Ağustos ayından beri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nda hem gönüllü hem de ücretli olarak proje koordinatörlüğü yürütüyor. 2018-2021 yılları arasında Karakutu Derneği’nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Savunuculuk, sendikal haklar, çalışma yaşamı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve çocuk işçiliği sivil toplumda örgüt yönetimi, mentorluk, sivil toplum mevzuatı konularında ve proje-hibe ve bütçe yönetiminde deneyim ve bilgi sahibi olan Zeynep Ekin Aklar, feminist hareket ve LGBTİQ+ aktivisti olarak çalışmalarına devam ediyor.