Misyonumuz

Bilgi, imkan ve fonları mobilize ederek Türkiye’de yaşayan kadın+ların; kadın+ları destekleyen örgüt, kuruluş, inisiyatif ve toplulukların, hibe, fon ve çeşitli diğer destekler yoluyla güçlenmesi ve iyi olma hallerine katkı sunulması

Vizyonumuz

Kadın+ların kendi hayatları hakkında özgürce karar verebildiği, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık, eşitsizlik ve şiddetten uzak bir yaşam inşa edebildiği, toplumu ve kendini dönüştürme gücüne erişebildiği bir dünya.