Gözde Duranay DİNÇ

1999 – 2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Finans ve iç denetim sektörlerinde çalıştıktan sonra 2010 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda çalışmaya başladı. Gönüllü yönetimi, gençlik destek çalışmaları, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin üretilmesi alanlarında görev ve sorumluluklar aldı.

2015 yılı sonrasında yöneticiliğini yaptığı ekiple birlitke ulusal ve uluslararası ortaklarla sosyal sorumluluk projeleri, gençlere yönelik kapasite güçlendirici eğitimler ve projeler tasarladı. Farklı sivil toplum kuruluşlarına ve çalışan profesyonellere mentorluk gibi destekler sağladı.

2020 yılında çevresel sürdürülebilirlik, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uzman bir ekiple birlikte Korteks Akademi’yi kurdu. Çalışmalarına, çeşitlilik ve kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik odağında devam etmektedir.