Kapsayıcı ve Kesişimsel

Dernek her bireyin farklı ve biricik olduğunu kabul eder, bu çeşitliliğin iç içe geçtiği alanları görür ve bunları kapsayacak bir işleyiş ve politika önüne koymayı hedefler.

Ayrımcılık karşıtı ve eşitlikçi

Dernek her bireyin haklarıyla eşit olduğunu ve hiç kimseye din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, görünüş, engellilik durumu vb. nedenlerle ayrımcılık yapılamayacağı görüşünü benimser.

Şeffaf ve hesap verilebilir

Dernek her türlü faaliyet, işleyiş ve finansal konularda şeffaflığı ve hesap verilebilirliği temel alır. Kamuoyunu ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Dayanışmayı önceleyen

Dernek kişiler ve kurumlar arası dayanışmanın önemine inanır. Bireyler ve kurumlar arası dayanışmanın sorunlarla baş etmek için en iyi çözüm olduğundan hareketle yol alır.

Yeniliğe ve değişime açık

Dernek sorunların çözümünde yenilikçi fikirlerin etkisinin büyük olduğunu kabul eder. Kendisini ve çevresini daha iyi çözümler için sürekli yenilemek için çalışır.

Etki odaklı

Dernek tüm faaliyetleriyle toplumda olumlu yönde bir değişim yaratmaya odaklanır. Bu nedenle Dernek etki odaklı çalışır; tüm faaliyetlerinin tasarım aşamasından, pilotlanmasına, uygulamasından, sonuçlandırılmasına kadar her kademede yaratmayı hedeflediği etki ve değişim ortaya konur.