Fon ve hibe

imkanları yaratıyoruz.

 Bazıları kalıcı bazıları da dönemsel olarak farklı tematik alanları önceliklendiren fon ve hibe imkanları yaratarak hem kadın+ örgütlerin çalışmalarını destekliyor  hem de bireylerin maddi kaynaklara erişimlerini kolaylaştırarak insan onuruna yaraşır bir yaşam inşaa etme süreçlerinde onlarla dayanışıyoruz. 

Burs programları

oluşturuyoruz.

Burslar, özellikle genç kadın+’ların eğitim, sağlık, psikososyal iyilik hali, barınma, geçinebilme ve kendini gerçekleştirme  gibi imkanlara erişmesi için hayati önem taşıyor. Genç kadın+’lar kendi potansiyellerini  keşfetmeleri, sahip oldukları gücü kendileri için kullanabilmeleri, özgürleşebilmeleri ya da bedenleri ve hayatları üzerinde karar alabilmeleri için de düzenli ya da tek seferlik bir maddi katkıya ihtiyaç duyuyor. Tarihimizdeki kadın+’ların isimlerini taşıyan burs programları açıyoruz ve böylece kuşaktan kuşağa  feminist bir el uzatıyoruz. 

Kadın+'ların oluşturduğu örgütlerin kapasitesini güçlendiriyoruz.

Dayanışmanın formu olan örgütlülükler, hem kadın+’lara yönelik eşitlikçi politikalar geliştirmesi için aracı oluyor hem de birçok kadın+ için can kurtarıcı bir rol üstleniyor. Örgütlülükler aracılığıyla yalnız olmadığımızı biliyor, güçleniyoruz. Daha deneyimli örgütlerden ya da bireylerden daha yeni kurulmuş olanlara ise bir güç, bilgi ve deneyim aktarımının değerini biliyoruz. Bunun için de eğitim, mentorlük, danışmanlık, hukuki ve psikososyal destek gibi çalışmalarla bu aktarımı gerçekleştiriyoruz. 

Savunuculuk, politika geliştirme ve ağ kurma çalışmaları yürütüyoruz. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın+’ların her türlü ayrımcılık ve şiddetten uzak bir yaşam inşa edebileceği bir dünya kurulması için yapısal, sistemsel değişikliklere ihtiyaç var. Bunun için de kadın+ları etkileyen politikaların eşitlikçi yönde değiştirilmesi gerekiyor. Savunu, politika ve ağ kurma çalışmaları ile içinde yaşadığımız heteroseksist patriyarkal normativitenin değişmesi ve yerine herkes için daha eşit ve özgür bir dünyanın kurulabilmesi için çalışıyoruz.