Biz Kimiz?

Gücünü ve enerjisini, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde milliyetçi, homofobik, transfobik, kadın düşmanı ve toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı hareketlere korkusuzca ses çıkarmaya devam eden, her yaştan kadın+’lar ve LGBTİ+’lardan alan 7 Kadın+ olarak Silva’yı kurduk. Amacımız, kadın+’lar arası bir dayanışma inşa ederek bizden yüzyıllardır sakınılan bilginin, kaynakların, imkanların ve fırsatların kadın+’lar tarafından erişimine aracı olmak.
Topluluklar arası barışın ve toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlandığı, kadın+ların yani bizlerin cinsel sağlık ve üreme/me özgürlüğümüzün, kürtaj hakkımızın, erkek şiddetinden, cinsel taciz ve istismardan korunma hakkımızın, bedensel haklarımızın, barınma, eğitim ve bütüncül sağlık hakkımızın, medeni haklarımızın, çalışma haklarımızın ve ekonomik güvencemizin, ifade ve örgütlenme özgürlüğümüzün temin edildiği bir dünyanın hayali için bir araya geldik.

Queer, trans ve kız çocuklarının, göçmen ve mültecilerin, zorla yerlerinden edilenlerin, baskın etnik köken ya da inanç sahibi olmayanların, inançsızların, engeli olan genç ve yaş almış kadın+ların insan onuruna yaraşır bir yaşama sahip olabilmeleri için çalışıyoruz.

Pandemi ile birlikte birçok yeni farkındalığımız, yeni sorun alanlarımız ve bir o kadar da farklı şekillerde iletişim ve bir arada yaşama deneyimlerimiz oldu. Kadın+’lar olarak dayanışmanın her halini kurmaya çalıştık. Bu dayanışmanın sürekli ve dayanıklı olması Kadın+’ların hem birey, hem de örgütlü ya da örgütsüz topluluklar olarak hibe, fon ve burs, kapasite güçlendirme ve savunuculuk kanalları ile desteklenmesi için Silva’yı kurduk.