Başak TUĞSAVUL

Siyaset Bilimi alanında lisans, İnsan Hakları Hukuku ve Emek Politikaları alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşçi Hakları Ortak Girişimi Projesi’nde çalışmaya başladı ve aynı yıl tekstil sektöründe çalışan kadın işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik kurulan Çalışan Kadının İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 2007 – 2011 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde UNFPA ortaklığıyla yürütülen sağlık ve toplumsal cinsiyet temalı projelerin koordinasyonunu yürüttü. 2011 yılında Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programını kurarak toplumsal cinsiyet yaklaşımının Vakıf bünyesinde her kademede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulundu. 2012-2013 yıllarında Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu üyeliği yaptı ve 2012 yılında Gençlik Araştırmaları ve Politikalar Departmanı Yöneticiliği görevini üstlendi.

2000’li yılların başından itibaren gençlik hakları, gençlik politikaları, emek politikaları ve toplumsal cinsiyet temalarında çeşitli yayınlar hazırlayarak, araştırma, eğitim ve savunuculuk faaliyetleri yürütmeye devam etti. Sivil toplum alanında çeşitli kurumlara mentorluk, eğitim ve kapasite güçlendirme çalışmalarında bulundu. Yine aynı zaman diliminde feminist aktivist olarak da çeşitli feminist örgütlerde yer aldı.

2019 yılından itibaren Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda Savunu, İletişim ve Kaynak Geliştirme Direktörlüğü görevini üstlenen Başak Tuğsavul aynı zamanda Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.