Aslı Tutku UYGUR

2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan Aslı Tutku Uygur, sosyal hizmet lisans bitirme stajını çocuk ve mülteci alanında gerçekleştirdi. Bitirme tezini ise Aktif Yurttaşlık ve Öz Yeterlik İlişkisi üzerine yazdı. 

Eğitimi süresince yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşlarında hak temelli çalışmalar gerçekleştirdi. İnsan hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, göç ve birlikte yaşam konularında non – formal öğrenme metoduyla eğitim tasarımı, eğitmenlik becerileri üzerine kendini geliştirdi. 2017-2018 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2020 yılında sürdürülebilirlik ve sosyal fayda alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren Korteks Akademi’yi kurdu. Çalışmalarına, çeşitlilik ve kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik odağında devam etmektedir.